สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม
หลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุงปี 2559
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุงปี 2554
บธ.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ฯ ปี 2549
แนวทางการประกอบอาชีพ
ฐานข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา
Production Management
Transportation Management
Warehouse Management
Innovation
Inventory Managenent
บุคลากรสาขาวิชาฯ
บุคลากร
ธรรมเนียบนักศึกษา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
Facebook
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 281  
เข้าชมปีนี้ : 1,534  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,534  
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ร่วมถวายความอาลัย
  • Facebook
  • ร้านอมร-วัดตัวตัดชุด"
  • กำหนดรับนักศึกษาใหม่
  • ข้าราชาการพลเรือนดีเด่น
  • แสดงความยินดี_อาจารย์เจตน์จรรย์"
  • แสดงความยินดี_อ-ปิ่น
  • ปฏิทินการศึกษา2559"
  • ตารางการใช้ห้องสมุด"
 

   กิจกรรมทางวิชาการ
การสัมมนาหัวข้อเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  [อ่าน : 7 ครั้ง]
       งานผลไม้เมืองจันท์ อบจ.จันทบุรี ..... (อ่านต่อ)  
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย  [อ่าน : 31 ครั้ง]
       โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  [อ่าน : 32 ครั้ง]
       โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ..... (อ่านต่อ)
การอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว  [อ่าน : 247 ครั้ง]
       การอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว ..... (อ่านต่อ)

   กจิกรรมนักศึกษา

   ผลงานนักศึกษา
 
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)