สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม
หลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุงปี 2559
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุงปี 2554
บธ.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ฯ ปี 2549
แนวทางการประกอบอาชีพ
ฐานข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา
Production Management
Transportation Management
Warehouse Management
Innovation
Inventory Managenent
บุคลากรสาขาวิชาฯ
บุคลากร
ธรรมเนียบนักศึกษา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
Facebook
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 205  
เข้าชมปีนี้ : 2,047  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,047  
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ร่วมถวายความอาลัย
  • Facebook
  • ร้านอมร-วัดตัวตัดชุด"
  • กำหนดรับนักศึกษาใหม่
  • ข้าราชาการพลเรือนดีเด่น
  • แสดงความยินดี_อาจารย์เจตน์จรรย์"
  • แสดงความยินดี_อ-ปิ่น
  • ปฏิทินการศึกษา2559"
  • ตารางการใช้ห้องสมุด"
 

   กิจกรรมทางวิชาการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรา  [อ่าน : 7 ครั้ง]
       โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ..... (อ่านต่อ)
การสัมมนาหัวข้อเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  [อ่าน : 28 ครั้ง]
       งานผลไม้เมืองจันท์ อบจ.จันทบุรี ..... (อ่านต่อ)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย  [อ่าน : 46 ครั้ง]
       โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  [อ่าน : 41 ครั้ง]
       โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ..... (อ่านต่อ)
การอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว  [อ่าน : 260 ครั้ง]
       การอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมนักศึกษา
ปลูกดอกดาวเรืองถวายเเด่พ่อหลวง  [อ่าน : 16 ครั้ง]
       วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายเเด่พ่อหลวง ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมส่งพี่ไปสหกิจ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี  [อ่าน : 21 ครั้ง]
       วันที่ 7 ธัยวาคม พ.ศ.2559 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์เเละการจัดการระบบขนส่งได้มีการจัดกิจกรรมการส่งพี่ไปสหกิจ ..... (อ่านต่อ)
ทำบุญสาขาประจำปี 2559 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์เเละการจัดการระบบขนส่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี  [อ่าน : 19 ครั้ง]
       ทำบุญสาขา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ..... (อ่านต่อ)
RMUTTO มินิมาราธอน กิจกรรมเดินวิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  [อ่าน : 26 ครั้ง]
       นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกเเละการจัดการระบบขนส่งเข้าร่วมกิจกรรมมินิมาราธอน รวมถึงเป็น Check Piont ในการจัดกิจกรรมครั้งนี่ ..... (อ่านต่อ)

   ผลงานนักศึกษา
การแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวความคิดสร้  [อ่าน : 21 ครั้ง]
       อ.ธนพงษ์ หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์ ทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำรายงานกลุ ..... (อ่านต่อ)
รางวัล The Best Presentation 2016 TPS Activity  [อ่าน : 13 ครั้ง]
       การผลิตแบบโตโยต้า 2016 ..... (อ่านต่อ)
 
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)