ประเภท : ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิท...

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับป.ตรี ในงานการประชุมเผยแพร... [อ่าน : 449 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์...

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต... [อ่าน : 225 ครั้ง]

ข้อมูล : ผลงานนักศึกษา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 0
logistic มี ผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 0
account มี ผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 0

มี ผลงานนักศึกษาทั้งหมด 2