ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
งานกีฬาไตรมิตรเขาคิชฌกูฏเกมส์...

งานกีฬาไตรมิตรเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 119 ครั้ง]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ สส... [อ่าน : 117 ครั้ง]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 107 ครั้ง]

โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนา...

โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ [อ่าน : 100 ครั้ง]

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 85 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ [อ่าน : 91 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 283 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวั... [อ่าน : 100 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึก...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย [อ่าน : 125 ครั้ง]

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ...

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 100 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสังคม...

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าของขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนจั... [อ่าน : 116 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงา...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 16 [อ่าน : 95 ครั้ง]

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พร...

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [อ่าน : 106 ครั้ง]

พิธีเปิดกีฬาภายใน "เหลืองจันทบ...

พิธีเปิดกีฬาภายใน "เหลืองจันทบูรเกมส์" ครั้งที่ 16 [อ่าน : 104 ครั้ง]

โครงการ สัมมนาวิชาการ "การใช้ภ...

โครงการ สัมมนาวิชาการ "การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์" [อ่าน : 104 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 145 ครั้ง]

พิธีเปิด "งานราชมงคล รักษ์เหลื...

พิธีเปิด "งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ ๑๖ [อ่าน : 145 ครั้ง]

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลือ...

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16 [อ่าน : 83 ครั้ง]

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [อ่าน : 96 ครั้ง]

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะผ...

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 [อ่าน : 112 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 5
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 5
สาขาการบัญชี มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 13

มีภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 123