สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร
ปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบอาชีพ
บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 159  
เข้าชมปีนี้ : 1,457  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,394  
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ร่วมถวายความอาลัย
  • Facebook
  • ร้านอมร-วัดตัวตัดชุด"
  • กำหนดรับนักศึกษาใหม่
  • ข้าราชาการพลเรือนดีเด่น
  • แสดงความยินดี_อาจารย์เจตน์จรรย์"
  • แสดงความยินดี_อ-ปิ่น
  • ปฏิทินการศึกษา2559"
  • ตารางการใช้ห้องสมุด"
 

   กิจกรรมสาขา
    โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กิจกรรมย่อยที   [อ่าน : 7ครั้ง]
     โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กิจกรรมย่อยที่1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน"หลักสูตรบริ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  [อ่าน : 32 ครั้ง]
     โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ..... (อ่านต่อ)
 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร  [อ่าน : 319 ครั้ง]
     ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)

   อบรม/ประชุม/สัมมนา
    ประชุมเรื่องการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดี   [อ่าน : 285ครั้ง]
     ประชุมเรื่องการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดี ..... (อ่านต่อ)
    ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ   [อ่าน : 264ครั้ง]
     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ..... (อ่านต่อ)
    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ คู่มือการเทียบโอน   [อ่าน : 283ครั้ง]
     ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ คู่มือการเทียบโอน ..... (อ่านต่อ)
 
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)