ภาพกิจกรรม ดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด
SCT Open House 2022 อัปเดตเทร...

SCT Open House 2022 อัปเดตเทรนด์การศึกษา และอาชีพมาแรงแห่งอนาคต [อ่าน : 228 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบ... [อ่าน : 185 ครั้ง]

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ...

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ MOU กับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย [อ่าน : 80 ครั้ง]

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่ว...

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ผ่านช่องทาง Live สด Facebook Fanpage ร่วมกับสมาคมผู้ผลิ... [อ่าน : 80 ครั้ง]

การประชุมหารือประเด็นความร่วมม...

การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยและสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด เพื่อร่วมม... [อ่าน : 82 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สา...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 63 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
Presentation แนะนำคณะเทคโนโลยี...

Presentation แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 86 ครั้ง]

[อ่าน : 79 ครั้ง]