โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพด้านทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561, เวลา 04:01 น. 161 ครั้ง admin

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพด้านทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :