การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภาคปกติ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:44 น. 305 ครั้ง admin

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภาคปกติ

วันที่ 17 พ.ค.2560

ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :