ขั้นตอนการสมัคร
     1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/
     2. ติดต่อโดยตรงที่ : 039-307261-4