สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสาขาวิชา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 195  
เข้าชมปีนี้ : 1,471  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,857  
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ร่วมถวายความอาลัย
  • Facebook
  • ร้านอมร-วัดตัวตัดชุด"
  • กำหนดรับนักศึกษาใหม่
  • ข้าราชาการพลเรือนดีเด่น
  • แสดงความยินดี_อาจารย์เจตน์จรรย์"
  • แสดงความยินดี_อ-ปิ่น
  • ปฏิทินการศึกษา2559"
  • ตารางการใช้ห้องสมุด"
 

   กิจกรรมสาขา
โครงการอบรมสัมมนา เรื่องการสร้างแรงจูงใจนักบัญชียุคใหม่สู้การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  [อ่าน : 17 ครั้ง]
       โครงการอบรมสัมมนา เรื่องการสร้างแรงจูงใจนักบัญชียุคใหม่สู้การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ..... (อ่านต่อ)
โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants  [อ่าน : 72 ครั้ง]
       โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants ..... (อ่านต่อ)
โครงการพี่สอนน้องรู้ออมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม  [อ่าน : 150 ครั้ง]
       โครงการพี่สอนน้องรู้ออมตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ..... (อ่านต่อ)
โครงการเสวนา "รุ่นพี่สู่รุ่นน้องสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21"  [อ่าน : 104 ครั้ง]
       โครงการเสวนา "รุ่นพี่สู่รุ่นน้องสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21" ..... (อ่านต่อ)
โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา ด้านกฏหมายประกันสังคมและกฏหมายแรงงาน  [อ่าน : 135 ครั้ง]
       โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา ด้านกฏหมายประกันสังคมและกฏหมายแรงงาน ..... (อ่านต่อ)
 
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)