ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบส...

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอที... [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 29 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน...

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนก... [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 22 ครั้ง]

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแ...

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแพร่สื่อวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) [อ่าน : 20 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี [อ่าน : 49 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 3 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 4 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 286 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ[อ่าน : 8 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลด... ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาประจำปี 2562[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วม! โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2561 ขอเชิญร่วม! โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2561[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม จำ... รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 12 ครั้ง]
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
  • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 ประเภทการรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด[อ่าน : 437 ครั้ง]
  • ข่าวสารใหม่ -- แจ้งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561เกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมและ ขั้นตอนการยื่นเอกสารราย... คลิ๊กดูรายละเอียด[อ่าน : 1108 ครั้ง]
  • เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 Admission สมัคร 12 - 16 มิถุนายน 2561 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 308 ครั้ง]
  • การยืนยันสิทธิ์ Clearing House การยืนยันสิทธิ์ Clearing House[อ่าน : 498 ครั้ง]
  • การคัดเลือก รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ระบบเปิดวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 2575 ครั้ง]
วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 121 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 223 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์...

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต... [อ่าน : 176 ครั้ง]

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิส...

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภ... [อ่าน : 55 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 18 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่4/2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2561 [อ่าน : 72 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทค...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 98 ครั้ง]