ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ...

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น "อาไย" [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ [อ่าน : 11 ครั้ง]

วันอนุรักษ์มรดกไทยวันอนุรักษ์ม...

วันอนุรักษ์มรดกไทย ย้อนเวลา หาวิถีไทย" วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ... [อ่าน : 280 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิ... [อ่าน : 115 ครั้ง]

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิ...

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการด้านการจัด...

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [อ่าน : 71 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปร...

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561 [อ่าน : 41 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศ ดู ประกาศทั้งหมด
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
  • การคัดเลือก รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 2561 (ม.6>>รับ 9 - 13 พ.ค. 61 / ปวช.ปวส.>>รับ 23 เม.ย. - 18 พ.ค.61)[อ่าน : 271 ครั้ง]
  • การคัดเลือก รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[อ่าน : 1716 ครั้ง]
  • การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 40 ครั้ง]
  • การคัดเลือก รอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ปิดรับแล้ว[อ่าน : 413 ครั้ง]
  • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 153 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 55 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 72 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิท...

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับป.ตรี ในงานการประชุมเผยแพร... [อ่าน : 275 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมม...

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก [อ่าน : 42 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทค...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โค...

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 3 : การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร [อ่าน : 53 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 [อ่าน : 49 ครั้ง]