ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี [อ่าน : 13 ครั้ง]

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในกา...

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนนำเสนอของบประมาณบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับชาติ [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการพัฒนานักบัญชียุค 4.0สู่...

โครงการพัฒนานักบัญชียุค 4.0สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานนักบัญชีคุณภาพ [อ่าน : 96 ครั้ง]

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรป...

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 [อ่าน : 59 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) [อ่าน : 45 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศ ดู ประกาศทั้งหมด
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 272 ครั้ง]
  • เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 Admission สมัคร 12 - 16 มิถุนายน 2561 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 105 ครั้ง]
  • การยืนยันสิทธิ์ Clearing House การยืนยันสิทธิ์ Clearing House[อ่าน : 407 ครั้ง]
  • การคัดเลือก รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ระบบเปิดวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 2423 ครั้ง]
  • การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 130 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 100 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 169 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์...

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต... [อ่าน : 126 ครั้ง]

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิส...

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภ... [อ่าน : 43 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่4/2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2561 [อ่าน : 58 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทค...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 81 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โค...

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 3 : การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร [อ่าน : 83 ครั้ง]