ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิ...

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการด้านการจัด...

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [อ่าน : 12 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปร...

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย"...

โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย" ของชุมชนบึงชนัง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 12 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงา...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 17 [อ่าน : 11 ครั้ง]

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร...

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ... [อ่าน : 13 ครั้ง]

พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลื...

พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17 [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศ ดู ประกาศทั้งหมด
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
  • การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 3 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 258 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก[อ่าน : 220 ครั้ง]
  • ประกาศกำหนดการ ผู้สมัครประเภา Portfolio 1/2 ประกาศกำหนดการ ผู้สมัครประเภา Portfolio 1/2[อ่าน : 164 ครั้ง]
  • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 129 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 17 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 20 มีนาคม 2560 [อ่าน : 20 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมม...

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก [อ่าน : 25 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทค...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โค...

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 3 : การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร [อ่าน : 14 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 [อ่าน : 15 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโ...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 5/2560 [อ่าน : 14 ครั้ง]